Arie van der Stoep

 

Biography

 

 The author of this site, dr Arie van der Stoep (1944), studied Dutch language and literature at the University of Leyden (The Netherlands.

 About 1970 he fell under the spell of the history of checkers/draughts. From 1970 onwards he published in four Dutch draughts journals on the origin and the cultural history of the game ("Het Nieuwe Damspel" 1974-1975, "Dammagazine 1978-1986", "Hoofdlijn" 1988-up till now, "Het Damspel" 1990-up till now). In two English books he reported about the progress of his inquiries: "A history of draughts" (1984) and in "Draughts in relation to chess and alquerque" (2005, 2007).

 The classes at Leyden have a wide scope. Three disciplines in particular were profitable for Stoep's inquiries.

1. History of civilization: knowledge of cultural processes is necessary, of course, to understand and describe historical developments.

2. Etymology, i.e. the inquiry into the origin of words, is a discipline within historical linguistics, Stoep's main subject. Without the tools developed by etymologists in a process of an age, inquiries into the roots of draughts are nearly impossible. In 1997 he obtained his doctorate with a (Dutch) dissertation on the etymology of the French game name jeu de dames, entitled "Over de herkomst van het woord damspel" (on the origin of the Dutch word damspel = 'draughts'). With English and French summary.

3. Argumentation: how do you judge other people's arguments and how do you compose your own arguments? The author uses an argumentation model which was developed by the English philosopher Stephen Toulmin.

 

 Stephen Toulmin

 

                       Still available (25,--)

                       Still available (25,--)

Still available (25,--)

 

Biografie

 

 De auteur van deze site, dr. Arie van der Stoep (1944), studeerde Nederlands taalkunde en letteren aan de Universiteit van Leiden.

 Omstreeks 1970 ging hij zich interesseen voor de geschiedenis van het damspel. Hij begon over de herkomst van het damspel en de culturele achtergrond ervan te publiceren in vier damtijdschriften: ("Het Nieuwe Damspel" 1974-1975, "Dammagazine 1978-1986", "Hoofdlijn" 1988-heden, "Het Damspel" 1990-heden). En hij schreef twee Engelse boeken over de vorderingen van zijn onderzoek: "A history of draughts" (1984) en "Draughts in relation to chess and alquerque" (2005, 2007).

 De opleiding in Leiden was veelzijdig. Drie onderdelen vooral kon hij gebruiken voor zijn onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van het damspel:

1. De geschiedenis van de civilizatie. Om historische ontwikkelingen te beschrijven, is er kennis nodig van culturele processen

2. Etymologie, dat wil zeggen het vakgebied dat onderzoekt waar een woord vandaan komt. Zonder het gereedschap dat etymologen tijdens een proces van zeg een eeuw hebben ontwikkeld, is onderzoek naar de wortels van het damspel zo goed als onmogelijk. In 1997 haalde hij zijn doctorstitel met een proefschrift over de etymologie van de Franse spelnaam jeu de dames onder de titel "Over de herkomst van het woord damspel".

3. Argumentatie: hoe beoordeel je de argumenten van anderen en hoe argumenteer je zelf? Van der Stoep hanteert een argumentatiemodel dat is ontwikkeld door de Engelse filosoof Stephen Toulmin.