De overstap op het kleine bord

  In de 14e eeuw bestonden er geen damboeken, en het damspel in die tijd werd niet beschreven. Echter, we kennen wel namen voor het damspel uit die tijd. Omstreeks 1350 veranderde in zowel Engeland als in Frankrijk de naam voor het damspel.

 In Engeland ging men het damspel checkers noemen. De oudst bekende bewijsplaats stond in een gedicht van 1412. De dichter ging ervan uit dat elke lezer wist wat checkers was, het spel was dus algemeen bekend.

 In Frankrijk ging men het damspel jeu de dames noemen. De oudst bekende bewijsplaats stond in een Engelse ridderroman die omstreeks 1380 werd geschreven. Daar laat de schrijver zeer vooraanstaande ridders dammen. Ook hij gaat ervan uit dat zijn lezers begrijpen wat hij met dat spel bedoelt, dus was dammen omstreeks 1380 algemeen bekend.

 Een spel raakt niet in korte tijd algemeen bekend. Dat duurt tientallen jaren, zeker in een tijd waarin de mogelijkheden om te reizen beperkt waren en de communcatie dus beperkt was. Om die reden mogen we aannemen, dat Engelse dammers in elk geval omstreeks 1350 damden op het kleine bord. Eerder vr 1350 dan na 1350.

 Omdat de naam jeu de dames Frans is, moeten ook Franse dammers halverwege de 14e eeuw op het kleine bord hebben gedamd.

 Tussen haakjes, de naam damspel is de Nederlandse vorm van de Franse spelnaam jeu de dames. Onze voorouders hebben die naam ergens in het verleden (via het Vlaams) geleend van de Fransen. Wij leenden niet tegelijk het Franse damspel, want wij damden met andere spelregels dan de Fransen. Wij hadden bijvoorbeeld een lange dam en de Fransen een korte dam.