De ontwikkeling van het schaakbord

 Er werd oorspronkelijk geschaakt op dit ongeschakeerde bord van 64 velden.

 

 

 Laten we er voor het gemak van uirgaan, dat het schaakspel omstreeks 1000 n.C. Europa bereikte. Na betrekkelijk korte tijd werd het bord geschakeerd. Een 11e-eeuws manuscript maakt dat er melding van, want het vergemakkelijkt het rekenen en je doet niet zo snel een verkeerde zet [Murray 1913:452].

 In het manuscript over bordspel dat in 1283 werd getekend voor koning Alfonso van Castilië en León bijvoorbeeld wordt het schaakbord geschakeerd afgebeeld.

 

 In sommige delen van Europa echter bleven schakers spelen op het ongeschakeerde bord. In de "Shah namah" bijvoorbeeld, het koningsboek uit 14e-eeuwse Persië (het huidige Iran), staat een miniatuur van schakers op het traditionele ongeschakeerde bord [Grünfeld 1994:64].

 Na gaan in welke eeuw schakers in deze contreien overstapten op een geschakeerd bord, helpt om te bepalen hoe oud orthogonale dammen zou kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld schakers eind 14e eeuw spelen op een geschakeerd bord, is dit een aanwijzing dat het orthogonale damspel waarschijnlijk ontstaan is vóór deze tijd.