De invoer van de blaasregel

 Wanneer de blaasregel werd ingevoerd, weten we na het bestuderen van de damtaal. In het Engels kwam namelijk naast de spelnaam checkers een tweede naam voor het damspel op: draughts. De oudste vermelding van de naam draughts dateert uit 1440. Daaruit maken we op dat het damspel in Engeland uiterlijk in de eerste helft der 15e eeuw de blaasregel kreeg. Uiterlijk, vroeger is ook mogelijk.

 Uit welk land die blaasregel stamt, uit Engeland of uit een ander Europees land, is onbekend.